Få en snak med en af vores salgskonsulenter via vores live chat

Disclaimer

Vores hjemmeside har til formål at orientere om vores aktiviteter, herunder både forretningsmæssigt som socialt. Idet du besøger vores hjemmeside og den information vi tilbyder online, er du underlagt følgende forhold.

Indholdet på hjemmesiden er skrevet med informationsgivning for øje, hvilket betyder at formålet med at informationen er placeret på vores hjemmeside, udelukkende er sket med information for øje, herunder ej for hverken at krænke eller diskrimere tredjeperson.

Det er ikke vores formål at videregive eller præsentere information med rådgivning for øje, men udelukkende informere vores besøgende om vores metodik, processer, procedurer, planer, politikker og tankegange, såvel teknisk som praktisk.

 

Ophavsret og ejerskab

Informationen du finder på vores hjemmeside er ejet af os, hvis ikke stipuleret anderledes, og må således ikke genbruges eller kopieres i nogen form uden vores skriftlige godkendelse.

Såfremt vi modtager en forespørgsel eller kommentar til og / eller om vores hjemmeside og / eller indholdet herpå, vil vi behandle denne med fortrolighed og omhu, der betyder at den ikke vil blive videregivet til tredjepart uden forud indgående skriftlig godkendelse herpå.

 

Eksterne link

Vi tilbyder på hjemmesiden genvej til eksterne hjemmesider via et eller flere link til disse. Da der er tale om eksterne kald til andre hjemmesider, kan vi ikke garantere at disse vil svare og vise indhold, idet vi typisk ikke foretager drift for disse hjemmesider.

Herunder kan og vil vi heller ikke garantere at en besøgende på vores hjemmeside, der vælger at klikke på et eksternt link, ikke kan eller vil blive udsat for virus, hacking eller anden form for angreb mod deres computer.

Vi giver således ingen garantier for valg og brug af eksterne links på vores hjemmeside, herunder angreb fra eller driftsoppetid for samme.

 

Ansvarsfraskrivning

Vi fraskriver os ethvert ansvar for erstatning for eventuelle tab eller skader, som en besøgende måtte opleve som følge af brug af information fra vores hjemmeside eller et link placeret herpå.

Vi vil i intet tilfælde holdes ansvarlige for mistede data, virus, følgeskader såsom indtægtstab o.lign., herunder fraskriver os dertil enhver form for erstatningspligt og/eller erstatningsansvar for eventuelle skader af direkte eller indirekte, tilfældigheder mv., som følgevirkning af brug af vores hjemmeside.

 

Fortrolighed og cookies

Vi indsamler udelukkende information om personer, herunder cookies, såsom navne, e-mail og ip numre, såfremt denne information er givet frivilligt. De indsamlede data vil blive behandlet med fortrolighed som allerede nævnt ovenfor.

 

Feedback

Såfremt en besøgende har spørgsmål til vores håndtering af modtaget data via vores hjemmeside, er de til enhver tid velkommen til at kontakte os, via vores kontakt informationer nævnt på denne hjemmeside, for yderligere information.